מקרר אינטגרלי מלא SONAR

מקרר סונאר 120 ס"מ אינטגרלי מלא סדרת NEXT