VERDI ISOLA 120 – BLACK

קולט אי 120 ס"מ - נירוסטה וזכוכית שחורה