VERDI ISOLA 120 – WHITE

קולט אי 120 ס"מ - נירוסטה וזכוכית לבנה