VERDI ISOLA 90 – BLACK

קולט אי 90 ס"מ - נירוסטה וזכוכית שחורה