VERDI ISOLA 90 – WHITE

קולט אי 90 ס"מ - נירוסטה וזכוכית לבנה